מה יעשה קוף בשביל כסף?

בשנת 2005, פסיכולוג וכלכלן לימדו קבוצה של קופים את הקונספט של כסף. לאחר זמן מה נרשמו בקרב הקופים מקרים של גנבה ואפילו זנות.


מקורות: The New-York Times
נכון לתאריך: 11 ביוני 2017
קוף קפוצ'ין