חתונה במעמד צד אחד

סולוגמיה היא נישואין של אדם לעצמו. סולוגמיה מוגדרת כמחויבות המעריכה אהבה עצמית, וחמלה עצמית. תומכי הפרקטיקה טוענים כי היא מובילה לחיים מאושרים יותר.


מקורות: וויקיפדיה
נכון לתאריך: 12 ביוני 2017
כלה ועלי שלכת