התשבץ שחזה את העתיד

יום לפני פרסום תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב 1996, פורסם ב New York Times תשבץ שאחת ההגדרות בו הייתה "הכותרת הראשית מחר בעיתון". ואכן, היה ניתן לפתור את ההגדרה "קלינטון נבחר" והתשבץ היה תקין. אז איך ידעו כותבי התשבץ את תוצאות הבחירות מראש?

התשובה היא שהם לא ידעו. גם אם היו פותרים את ההגדרה כ "בוב דול נבחר" התשבץ היה תקין כולל כל ההגדרות שחצו את ההגדרה הזאת.
לדוגמה: ההגדרה "חיה שחורה של ליל כל הקדושים" יכלה להיפתר כ "bat" או "cat" בהתאם למי שהפותר האמין שיזכה בבחירות למחרת.


מקורות: 22 מילים
נכון לתאריך: 15 ביוני 2017
תשבץ בחירות