תרומתם של סנאים

סנאים שוכחים איפה הם החביאו רבים מהאגוזים שהם טומנים, וכתוצאה מכך מסייעים לצמיחה של אלפי עצים מדי שנה.


מקורות: Science Netlinks
נכון לתאריך: 24 ביולי 2017
סנאי